Diskmaskinstabletter 30-pack

Av Skosh
99 kr

Denna produkt finns ej

En plastfri diskmaskinstablett med 100% biologiskt nedbrytbart innehåll. Utan plasthölje, utan parfym, utan färgämnen och utan skadliga kemikalier. En diskmaskinstablett som inte lämnar mikroplaster och som skonsamt men effektivt tar bort matrester och fläckar från din disk.

Påsen är ett 30-pack och är anpassad för helautomatiska 
diskmaskiner men inte för industriella diskmaskiner.

Innehåll

Ingredienser: 5-15% Syrebaserade blekmedel, <5% Nonjontensider, Enzymer.

✓ Sodium percarbonate (5-15%)
✓ Non-ionic surfactants (<5%)
✓ Enzymes

VARNING: Kan orsaka allvarlig hudirritation. Kan orsaka allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Svälj inte. Läs etiketten före användning. Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i några minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om möjligt. Skölj ytterligare. Vid exponering: Ring omedelbart giftcentral eller läkare.

Varför varningstecken?
Även om Skosh använder livsmedelsklassad citronsyra, bikarbonat och andra miljövänliga ingredienser är det enligt europeisk lag förpliktigat att inkludera ett varningstecken på rengöringsprodukter. Inget att oroa sig för, de ingredienser som används är alla säkra, icke-skadliga och effektiva! .

Tabletterna är veganska.

Förpackning & Storlek

Förpackning:
Tabletterna kommer i en återvinningsbar pappkartong.

Storlek:
30-pack