Leverans & Frakt

Normalt packar och skickar vi ditt paket inom 1-3 vardagar under helgfria dagar. Beställningar gjorda under helgdag skickas tidigast nästföljande vardag. Du erhåller ett meddelande när din order är på väg. Kunden ansvarar för att mailadress, leverans-/och fakturaadress och telefonnummer som angavs vid ordertillfället är korrekta. Vi debiterar en fraktkostnad om 59kr på köp under 599kr.

Vi skickar spårbart med Postnord och leveranstiden med dem är normalt 1-3 dagar. Lämna en kommentar om du vill att paketet skickas till ombud, i annat fall kan det komma att skickas till din brevlåda. Kontakta oss på info@werneblad.com ifall din försändelse är försenad och vi ej i förväg har uppgivit någon anledning till detta.

Vi levererar endast inom Sverige.

Ej uthämtade paket

Vi förbehåller oss rätten att debitera en avgift om 199 SEK för den extra frakt och hantering som tillkommer ifall paket ej blir uthämtade från ombud och därför går i retur till oss. Försändelser som går i retur till oss skickas ej ut på nytt.

Ångerrätt

Enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) har du som konsument 14 dagars ångerrätt som börjar löpa dagen efter att du tagit emot varan. Om sista dagen är en lördag/söndag/helgdag så gäller ångerfristen även nästkommande vardag. 

Du har rätt att öppna och undersöka din beställda vara på ett varsamt sätt. Vid utnyttjande av ångerrätten besiktigar Werneblad returnerade varor och förbehåller sig rätten att göra avdrag på återbetalningen motsvarande värdeminskningen ifall varan är använd, skadad eller hanterad på ett vårdslöst sätt.

Vill du läsa mer om den lagstiftade ångerrätten kan du göra det här.

Undantag från ångerrätten

Ångerrätten är undantagen vissa varor på grund av varornas beskaffenhet. Detta eftersom varorna riskerar att snabbt försämras eller förlora sina egenskaper. Undantaget gäller även varor som av hälso- och hygienskäl inte kan returneras eller varor som är förseglade på grund av hälso- och hygienskäl och där förseglingen sedan brutits av dig som kund. 

Nyttjande av ångerrätten

Om du beslutar dig för att nyttja ångerrätten kan du använda Konsumentverkets ångerblankett eller meddela oss via info@werneblad.com. I ditt meddelande behöver vi ditt namn, adress, e-post, ordernummer samt vilken vara returen gäller. Därefter måste du returnera varan till oss och detta skall ske senast 14 dagar efter att du meddelat oss om returen. Vid nyttjande av ångerrätten står du som kund för returfrakten.

För att returen skall bli godkänd måste varor som går i retur vara i samma skick som när du tog emot dem, vara förpackade i produktförpackningarna som de kom i samt ha alla etiketter kvar. Förpacka försändelsen väl, i samma eller motsvarande emballage som du mottog varorna i. Du ansvarar för försändelsen till dess den kommit tillbaka till oss. 

Reklamationer

Vi ser över alla produkter innan utskick men skulle produkten ändå vara skadad eller felskickad vid ankomst vill vi såklart hjälpa dig och ansvarar för att kostnadsfritt åtgärda felet. Som konsument har du tre års reklamationsrätt vid ursprungliga fel, det vill säga fel som fanns vid leveranstillfället. Reklamationen skall då göras inom skälig tid från att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts, inom två månader räknas som skälig tid. Beroende på skadan kan vi hjälpa dig att reparera varan, ersätta varan med en ny (eller, i samråd med dig, en likvärdig ifall den ursprungliga inte skulle finnas tillgänglig), göra ett prisavdrag eller betala tillbaka beloppet. 

Vid reklamationer står Werneblad för returfrakten samt andra kostnader som kan ha uppstått i samband med reklamationen.

Vi förbehåller oss rättigheten att kunna neka en reklamation om det framkommer att produkten inte ses som felaktig enligt konsumentköplagen. Vi följer riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden (arn.se) vid reklamationer.

Tillvägagångssätt vid reklamation

Vi vill att du, utan dröjsmål, kontaktar oss för ett godkännande av reklamation ifall du upptäcker en defekt produkt. Skicka ett meddelande till info@werneblad.com där du anger namn, adress, ordernummer och beskrivning av felet, skicka gärna med bilder som dokumentation. När reklamationen är godkänd kommer vi i samråd överens om vilken åtgärd som passar bäst att genomföra, detta bestäms utifrån skadans omfattning. 

Transportskador

När du ska hämta paketet så uppmanar vi dig att undersöka emballaget ordentligt innan du hämtar ut paketet. Upptäcker du hos ombudet att paketet är skadat uppmanar vi dig att inte hämta ut paketet utan direkt göra en skadeanmälan till transportföretaget. Detta kan du göra direkt hos ombudet och detta är något de kan hjälpa dig med på plats.

Upptäcker du skadan först när du kommer hem och skadan går att härleda till transportföretagets hantering bör du snarast kontakta transportföretaget och göra en skadeanmälan. Spara emballage och dokumentera skador.

Ta kontakt med oss ifall det uppstår problem i kontakten med transportören.

Fel vara/Saknad vara

Om vi har missat att skicka med någon av dina beställda varor eller råkat skicka fel produkt vill vi att du kontaktar vår kundtjänst så hjälper vi dig att åtgärda problemet. Vi ber om ursäkt för det inträffade och vill självklart hjälpa dig att få det tillrättat. Vi vill dock poängtera att äganderätten för den felskickade varan fortfarande är vår och du ej har rätt att behålla den om vi inte kommit överens om en sådan lösning. Vi står givetvis för fraktkostnaden för att skicka tillbaka och/eller få den saknade varan skickad. Det är viktigt att den felskickade varan är i nyskick när den skickas tillbaka, det vill säga ej använd och med emballage och etiketter intakta.

Återbetalning

Senast 14 dagar efter ditt meddelande om retur gör vi återbetalningen, detta under förutsättning att vi fått tillbaka den returnerade varan alternativt fått bevis på att varan är ivägskickad. Pengarna betalas tillbaka på samma sätt som du betalade din order.