Vad är Zero Waste? Hur gör man när man lever enligt den principen? Noll avfall, är det verkligen möjligt? 

Zero Waste är, enkelt uttryckt, att hindra saker från att skickas till förbränning, det som för många är "Brännbart" eller "Hushållssopor". Ska man fördjupa det så är Zero Waste ett levnadssätt grundat på flera principer som i det stora hela går det ut på att försöka minska sitt avfall, sitt fotavtryck. När vi säger "avfall" pratar vi om hela konsumtionskedjan, inte bara om risförpackningen, engångstallriken till festen eller emballaget som de där skorna kom inslagna i. De handlar om de resurser som används till att producera, frakta, odla, skicka, skicka tillbaka - allt skapar avfall och avtryck.

Men vadå, noll avfall, går det? Nja, att generera noll avfall kan man nog säga är omöjligt men att försöka ändra sina vanor och sin inställning är något alla kan. Att se över sina egna behov, materialval, söka efter lokalproducerat, hyra, låna, byta, handla second hand. Att försöka flytta tänket från den linjära ekonomin med "slit och släng"-tänk till den cirkulära ekonomin, det vill säga då vi använder saker och resurser så länge som möjligt innan de lagas eller görs om till något annat innan de återvinns. 

Att förändra sina konsumtionsmönster och anamma mer Zero Waste-tänk är inte gjort även en natt, det tar tid och det är OK. Det är ju trots allt bättre att många människor försöker och gör det hyfsat än att en enda person gör det helt rätt. Ibland kanske små steg av förändringar tar dig längre än att hela tiden sträva efter perfekta val och handlingar?

Läs gärna i kommande inlägg om de fem R:en som Zero Waste utgår ifrån:

Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot

 

Foto av Monika Grabkowska på Unsplash

maj 09, 2022

Lämna en kommentar